Muka Depan
 
  Sukan Borneo
 
  Kontinjen Sukan
 
  Logo & Maskot
 
  Jenis Sukan
 
  Ahli Jawatankuasa
 
  Perasmian & Penutup
 
  Tuan Rumah
 
 

Selamat Datang - SUKAN BORNEO 1 - The Spirit of Borneo - 17 hingga 21 Disember

AHLI JAWATANKUASA

Untuk menjayakan Sukan Borneo ini, beberapa Jawatankuasa telah dibentuk seperti berikut :-

1. JAWATANKUASA PENGURUSAN
Jawatankuasa Pengurusan adalah terdiri daripada Pegawai-pegawai Kanan Kerajaan yang terlibat didalam bidang sukan dari Negara Brunei Darussalam, Negeri Sarawak, Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan.

2. JAWATANKUASA PENGELOLA
Jawatankuasa Pengelola adalah merupakan pengajur atau tuan rumah sukan tersebut diadakan. Bagi Sukan Borneo I, Sabah 2005, Jawatankuasa Pengelola terdiri daripada:-

  • Penaung : Y.A.B Ketua Menteri Sabah
  • Penasihat I : Y.B. Menteri Belia dan Sukan Sabah
  • Penasihat II : Y.B. Pembantu Menteri Belia dan Sukan
  • Pengerusi : Setiausaha Tetap Kementerian Belia dan Sukan Sabah
  • Tim. Pengerusi: Timbalan Setiausaha Tetap II
  • Setiausaha : Pen. Setiausaha Tetap ( Sukan )
  • Bendahari : Penolong Akauntan Kanan
  • Jawatankuasa: Wakil Kementerian/Jabatan yang terlibat.

3. JAWATANKUASA TEKNIKAL
Jawatankuasa Teknikal akan bertanggungjawab terhadap penyediaan pertandingan bagi semua jenis sukan di semua venue.

 

 


JADUAL

 

Disember 2005
A I S R K J S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Peta Bandaraya KK

Peta Negeri Sabah